Läkarintyg - alkolås

2015-08-23

 

Läkarintyg avseende körkort med villkor om alkolås

 

Med ett villkorat körkort är det möjligt att köra bil med ett alkolås installerat i bilen under spärrtiden. Villkorstiden är antingen 1 eller 2 år, baserat på omständigheterna.

 

  • Ansökan alkolås

1 läkarbesök + provtagning (avseende alkohol och droger) – kostnad 2900:- (inklusive moms).

Om ansökan beviljas får Du således en villkorstid antingen på 1 eller 2 år. Det är viktigt att Du nogsamt sätter Dig in i den information Du får från Transportstyrelsen. Tag med den information Du får från Transportstyrelsen. Vi scannar in en kopia i vår journal. Det är Ditt eget ansvar att intyg inkommer till Transportstyrelsen i rätt tid.

Under villkorstiden behöver Du genomgå läkarundersökningar samt provtagning - med kort varsel.

 

  • ”Halvtidsintyg” vid en villkorstid på 1 år

Läkarbesök och därefter 6 månaders observationstid under vilken vi tar prover vid 2 tillfällen (avseende alkohol och droger) och avslutar med en läkarundersökning. Du får sedan ett intyg skrivet som Du sänder in till Transportstyrelsen – kostnad 5500:- (inklusive moms) som betalas när vi tar första provomgången.

 

  • Halvtidsintyg” vid en villkorstid på 2 år

Läkarbesök och därefter 12 mån observationstid under vilken vi tar prover vid 2 tillfällen (avseende droger) och avslutar med en läkarundersökning. Du får sedan ett intyg skrivet som Du sänder in till Transportstyrelsen – kostnad 4200:- (inklusive moms) som betalas när vi tar första provomgången.

Under det sista året vid 2 års villkorstid skall Du under en sammanhängande observationstid på 6 månader lämna prover avseende alkohol (vid 4 tillfällen) och droger (vid 2 tillfällen). Därefter träffar Du läkare på nytt som gör en undersökning och skriver ett intyg som Du sänder till Transportstyrelsen – kostnad 4800:- (inklusive moms) som betalas vid första provtagningsomgången.

 

Mariestad 2015-08-21

Tomas Gillström

Verksamhetschef

Leg läk, spec allmänkir & thoraxkir

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Stängt Jul-Nyår 2017-12-16
Sökes - Specialistläkare 2017-06-13
TBE-vaccination 2017-06-01
Prislista, intyg 2017-01-10
Fasta läkare 2016-08-27
Studeranderabatt 2016-08-10
Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-20
Samtalskontakt 2015-11-29
Läkarintyg - alkolås 2015-08-23
Prislista, privatvård 2015-05-24

12 Poster