Prislista, privatvård

2015-05-24

 

Högkostnadskort gäller ej!                           

Tid för lagstadgad dokumentation i journal ingår i alla beräknade tider hos legitimerad personal.

 

Besök

Beskrivning

Pris

Läkarbesök, allmänt

Ett modulsystem tillämpas i normalfallet där en modul motsvarar 20 min. Debitering sker per påbörjad modul.

600:-, 1200:-, 1800:-

 

 

Operationer/Åtgärder

Efter avtal med läkare.

 

Receptförskrivning, sjukintyg

Recept och sjukintyg skrivs i samband med läkarbesök. Undantag kan göras för patient som behöver recept vid pågående medicinering som initierats av oss.

Ingår

EKG

Inkluderar läkares bedömning.

350:-                              

Provtagning

Provtagning som önskats av patient betalas av patienten själv. All provtagning skall helst ske i samråd med läkare för att en adekvat bedömning av resultat skall kunna göras.

 

Vissa prover är inkluderade i besökspris t ex B-CRP, B-Glukos, B-Hb, F-Hb, Pt-Streptokocker, B-SR, U-Testremsa).

Enligt gällande prislista från Unilabs.

Dsk-avgift tillkommer (inkluderar själva provtagningen, administration, hantering av prover samt sändning till lab).                           

Undersökningar – röntgen, ultraljud, datortomografi, magnetkamera, m fl

Efter avtal med läkare/ssk.

Prislista från utförande instans gäller exkl remisskrivande och bedömning som görs i anslutning till läkarbesök.

Läkarbesök, infektionsfrågeställning

Inkluderar i normalfallet provtagning av ssk samt undersökning hos läkare.

400:-

 

Läkarbesök, ”prickmottagning”

Kort besök där endast hudförändringar bedöms. Besöksavgiften dras av om op bokas för borttagande av ofarliga förändringar.

400:-

 

 

Läkarbesök, hänvisning

Patient rekommenderad läkarkontakt av extern arbetsterapeut eller sjukgymnast vi samarbetar med. Journalanteckning från vårdgivaren krävs för rabatterat pris.

400:-

Psykiaterbesök

50 min samtal + dok 10 min

1800:-

Dsk-besök

Samtal, undersökning, omläggning (utan specialmaterial).

Normalfall 20 min.

250:-                   

Psykolog

50 minuter samtal + dok 10 min. Vid testningar tillkommer avgifter enligt avtal.

1300:-                 

KBT-terapeut

50 minuter samtal + dok 10 min.

850:-

Arbetsterapeut

 

700:-

Sjukgymnast

 

700:-

Dietist

Kostanamnes och råd, 50 min + dok 10 min.

700:-

Intyg

Enligt särskild prislista – momspliktigt

 

Vaccination

Enligt särskild prislista

 

 

Mariestad 2016-05-21

 

Tomas Gillström

Verksamhetschef

 

Nyhetsarkiv

Huvudrubrik Start
Stängt Jul-Nyår 2017-12-16
Sökes - Specialistläkare 2017-06-13
TBE-vaccination 2017-06-01
Prislista, intyg 2017-01-10
Fasta läkare 2016-08-27
Studeranderabatt 2016-08-10
Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-20
Samtalskontakt 2015-11-29
Läkarintyg - alkolås 2015-08-23
Prislista, privatvård 2015-05-24

12 Poster