•  

    En ny vårdgivare
    i Skaraborg...

 

Verksamhet

Sjukvård

Vi kan erbjuda kontakt med allmänläkare, specialistläkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist med flera. Försäkringsbolag kan boka tider hos oss direkt via webbtidboken BokaDoktorn. Du som har en privat sjukvårdsförsäkring får lättast kontakt med oss via Ditt försäkringsbolag.

Övriga som söker en privatläkare kontaktar oss lämpligen genom att fylla i formuläret under ”Kontakta oss”.

Även Vårdcentraler är välkomna att kontakta oss om man ser behov av hjälp - se nedan under "Konsultverksamhet".

OBS! Högkostnadskort gäller inte hos oss.

 

Intyg                                                                              

Vi utfärdar de flesta typer av medicinska intyg, t ex flygmedicinska undersökningar hos flygläkare, körkortsintyg, sjöfartsintyg. Se prislista under "Nyheter". Har Du några frågor - kontakta oss för vidare information.

Socialstyrelsens föreskrift - Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:29) följs.

 

Utredningar

Vi och våra medarbetare har lång erfarenhet av olika typer av medicinska utredningar som t ex arbetsförmågeutredningar, neuropsykiatriska utredningar (NPU) och mycket annat för att belysa en patients totala situation avseende diagnoser, aktivitetsbegränsningar, funktionsnedsättningar samt kan ge förslag till vidare diagnostik och behandling. Vi erbjuder även hjälp med ”second opinion” om man ser ett behov av det.

Vi har möjlighet att efter överenskommelse ta ansvar för Dig som genomgått en neuropsykiatrisk utredning där det visat sig finnas behov av behandling och uppföljning.

Verksamhetschef och andra medarbetare är auktoriserade att utfärda specialintygen SLU, TMU samt AFU till Försäkringskassan.

Våra kunder kan vara Arbetsförmedling, arbetsgivare, sociala myndigheter, Försäkringskassan, försäkringsbolag, vårdcentraler och privatpersoner.

 

Konsultverksamhet

Vi bistår gärna andra verksamheter med våra kompetenser. Det kan t ex röra sig om läkar- och/eller psykologstöd till HVB-hem. Vi åtar oss även utbildningsuppdrag inom både somatisk och psykiatrisk vård, bl a handledning av personal vid olika boendeformer.

Vi hjälper gärna våra kollegor t ex inom Primärvården med ett kompetent team av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor med flera yrkesgrupper vid behov av avlastning, semester, kurser m m - be oss gärna om referenser.

Vårt verksamhetsområde är Mariestad med omnejd och hela Skaraborg.