Vi välkomnar Er till vår nya hemsida! Vi hoppas att den skall underlätta att hitta rätt information.

2018-05-23 - Viktig information om TBE-vaccination. Var god se under "Nyheter"!

Nyheter

 • "Vaccinbrist"

  Just nu råder det stor brist i hela Sverige på TBE-vaccin. Vi kommer att få in ett större parti enligt leverantören så att det finns tillräckligt för vaccination på vår ordinarie vaccinationsmottagning 2018-06-02. De som fått sin första dos hos oss och planerar få sin andra dos under v 22, d v s tisdagen den 29/5 kommer att prioriteras då vi fortsatt har ett antal doser avsedda för dessa patienter. Andra kan vänta en extra vecka och återkomma v 23. Vi har även en extra vaccinationsdag speciellt för TBE, lördagen den 9/6, mellan 10.00-12.00 - Välkomna!

  Läs mer
 • Alkolås

  Det har kommit nya regler om alkolås från 2018-03-01. Du som redan har en kontakt med oss kan räkna med att det vi avtalat gäller. Vi kan behöva justera de rutiner och priser som ses på hemsidan för Dig som behöver hjälp efter detta datum.

  Läs mer
 • Infektionsmottagning

  Har jag en urinvägsinfektion, halsfluss, lunginflammation eller någon annan infektion? Behöver jag antibiotika eller ej?

  Läs mer