Vi välkomnar Er till vår nya hemsida! Vi hoppas att den skall underlätta att hitta rätt information.

Nyheter

  • Infektionsmottagning

    Har jag en urinvägsinfektion, halsfluss, lunginflammation eller någon annan infektion? Behöver jag antibiotika eller ej?

    Läs mer
  • Samtalskontakt

    Är Du i behov av en psykolog, psykoterapeut, socionom/kurator eller en KBT-terapeut?

    Läs mer