Nyheter

  • Corona/Covid-19-provtagning

    Vi tar nu prov gällande antikroppar mot Corona/Covid-19-virus. Det görs genom ett blodprov och utförs vid Unilabs, d v s ej ett snabbtest. Hos oss kostar det 500:- Laboratoriet anger specificitet >99% och sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut >90%. Prov via näsan för misstänkt, pågående sjukdom hanteras som tidigare av Smittskyddet som kontaktas via "1177".

    Läs mer
  • Corona-utvecklingen

    Kliniken är öppen för bokade patienter. Vid förkylningssymptom och/eller feber, förväntas Du förstås stanna hemma. Se även specifik information om vaccinationsmottagningen på tisdagar.

    Läs mer