Konsultverksamhet

Vi erbjuder våra kompetenser till andra verksamheter. Det kan röra sig om läkar- och/eller psykologstöd till HVB-hem. Vi åtar oss även utbildningsuppdrag inom både somatisk och psykiatrisk vård, t ex handledning av personal inom olika boendeformer.

Vi kan hjälpa kollegor inom primärvården med ett kompetent team av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor med flera yrkesgrupper vid behov av avlastning, semester, kurser m m - be oss gärna om referenser.

Vårt verksamhetsområde är Mariestad med omnejd och hela Skaraborg.