Medicinska utredningar

Välkommen till vår mottagning för medicinska utredningar i Mariestad som erbjuder service till hela Skaraborg. Vi har lång erfarenhet av medicinska utredningar som arbetsförmågeutredningar, neuropsykiatriska utredningar avseende ADD, ADHD och autism och annat för att belysa en patients totala situation avseende diagnoser, aktivitetsbegränsningar och funktionsnedsättningar. Vi kan ge förslag till vidare diagnostik och behandling. Vi erbjuder vid behov hjälp med ”second opinion”.

Vi har möjlighet att, efter överenskommelse, ta ansvar för Dig som genomgått en neuropsykiatrisk utredning där det visat sig finnas behov av behandling och uppföljning.

Våra kunder kan vara Arbetsförmedling, arbetsgivare, sociala myndigheter, Försäkringskassan, försäkringsbolag, vårdcentraler, specialistvård och privatpersoner.

Vi utför bedömning av förmågor och begränsningar på remiss från behandlande läkare i samarbete med Bedömningsteamet i Borås. All administration sker via Bedömningsteamet i Borås, telefon 010-4358430.