Personal vid Vadsbo Specialistvård

Presentation av "fast" personal som tjänstgör vid kliniken. Tillgång till andra specialister/personalgrupper efter avtal.

Rafal Trytko - allmän mottagning + arbetsmedicin

Allmän läkarmottagning
Intyg enligt krav från Arbetsmiljöverket
Flygläkare - flygmedicinska undersökningar/intyg

Anders Tyyni - allmän psykiatri & barn- och ungdomspsykiatri

Neuropsykiatriska utredningar (vuxna samt barn/ungdomar)
Psykiatrisk/somatisk differentialdiagnostik (privatpersoner, socialtjänst, behandlingshem m fl)
Psykiatriska bedömningar i samband med arbetsförmågeutredningar
Allmänpsykiatriska bedömningar via försäkringsbolag
ADHD-medicinering efter avtal
Auktorisation att utfärda Försäkringskassans intyg – AFU

Tomas Gillström - allmän mottagning & kirurgi

Allmän läkarmottagning
Besvärliga magar, ändtarmsbesvär
Öppenvårdskirurgi - hemorrojder, hudförändringar, sårbehandling, åderbråck, bensår
Intyg av olika slag - t ex körkortsintyg för högre behörighet samt intyg i samband med alkohol och drog
Sjöfartsintyg - behörig att utfärda STCW Manila ("Manila-intyg")
Utredningar – arbetsförmågeutredningar m m
"Second opinion" - vid behov sker bedömningar i samråd med andra specialister
Auktorisation att utfärda Försäkringskassans intyg – AFU

Piotr Wysota - allmän mottagning & allmän psykiatri

Allmän läkarmottagning
Psykiatriska bedömningar (privatpersoner, försäkringsbolag, socialtjänst, behandlingshem m fl)
Intyg av olika slag
Neuropsykiatriska utredningar
Beroende-/missbruksproblematik
Transkulturell psykiatri

 Kerstin Helgeson - Leg psykolog/leg psykoterapeut

Samtal, terapier
Psykologtester
Utredningar

Caroline Runstrand - Leg psykolog

Samtal, terapier
Psykologtester
Utredningar