Priser

Nedan finner Du prislistor som ger en bild av våra priser. Vi är en privat vårdgivare där högkostnadskort ej gäller - läs mera om oss här.

Vi har möjlighet att erbjuda Dig delbetalningar av t ex operationer och neuropsykiatriska utredningar genom ett samarbete med Medical Finance.

 
 

Intyg och utredningar är oftast belagda med moms enligt Skatteverkets regler. Dessa intyg och utredningar utfärdas via vårt "systerbolag" Vadsbo Care & Design AB, vilket framgår på Din faktura eller kontantkvitto.

Om inget annat avtalats gäller kortbetalning. Vi hanterar ej kontanter. Vi fakturerar inte privatpersoner om det inte har överenskommits i förväg. Vid all fakturering tillkommer en faktureringsavgift på 100:-

Priser vaccin - 2020 (nov)

Priser intyg - 2020-10-12

Priser privatvård - 2020-10-12