Vaccinationer

Välkommen till vår vaccinationsmottagning i Mariestad som erbjuder service till hela Skaraborg.

OBS! P g a minskat resande under pandemin håller vi öppet drop-in mottagning varannan tisdag (jämnt veckonummer) mellan kl 18.00-20.00. Köbildning tillåts tillsvidare endast utomhus. Följ instruktioner vid entrén - endast en vuxen får komma in i vaccinationsrummet åt gången, barn åtföljs av en förälder.

Vi vaccinerar som vanligt inte patienter som har förkylningssymptom och/eller feber.

Hör av Dig i god tid om Du planerar en längre resa. Det kan ta ca 2 månader att genomgå ett större vaccinationsprogram. Tag med information om vilka vacciner Du fått genom åren.

Fyll gärna i den hälsodeklaration nedan som passar Ditt önskemål bäst. Vi använder ett nationellt vaccinationsjournalprogram - RiksVaccin. Hälsodeklarationen går krypterad direkt in i programmet så att vi kan ta fram den vid besöket.

Välj typ av vaccinationsbesök

Besök gärna Vaccinationsguiden där Du får råd inför resor och vilka vaccinationer som rekommenderas. Vi delar ut broschyren Hälsoråd och Tips gratis till Dig som skall ut på en längre resa.

Vaccinpriser ses under priser - vaccination

Vi erbjuder vaccination till dig i Mariestad och hela Skaraborg.